DJELATNOSTI / Održavanje / Adaptivno održavanje

Adaptivno održavanje

Adaptivno održavanje obuhvaća izmjene funkcionalnosti specifičnih sustava razvijenih za potrebe korisnika.

Pod adaptivnim održavanjem smratramo potrebu za izmjenama određenih funkcionalnosti sustava iako sustav funkcionira u skladu sa očekivanjima i u tom smislu ne postoji greška u sustavu.

Do adaptivnog održavanja najčešće dolazi prilikom izmjene zakonskih normi ili zaokreta u političkom poslovanju korisnika.

Dolazi do razilaženja prvobitno postavljenog sustava i njegovih parametara, te potrebe za usklađivanjem i provođenjem novih funkcionalosti temeljem korisničkog zahtjeva.

Adaptivno održavanje dijelimo na:

a) izmjene uvjetovane izmjenom zakonske ili druge regulative u zemlji korisnika

b) izmjene koje nisu uvjetovane izmjenom zakonske ili druge regulative u zemlji korisnika.