RJEŠENJA / Farmacija

Farmacija

Činjenica je da niti jedno vertikalno tržište nije izloženo tako velikim sigurnosnim izazovima kao što je to farmaceutski sektor.

Prijetnje dolaze sa svih strana počevši od industrijske špijunaže, falsificiranja proizvoda pa sve do organiziranog kriminala i međunarodnog terorizma.

Sigurnosni sustavi namijenjeni za implementaciju u farmaceutskom sektoru moraju adresirati široki spektar sigurnosnih scenarija. Enormne investicije u istraživanje i razvoj mogu preko noći nestati u slučaju curenja neprocjenjivo vrijednih rezultata istraživanja. Nadalje, mnoge globalne i lokalne norme poput onih propisanih od strane FDA ili DHS, a koje reguliraju rad farmaceutskih kompanija, dodatno utječu  na kompleksnost kako sustava fizičke sigurnosti tako i sustava informacijske sigurnosti.

Također, globalna prisutnost farmaceutskih kompanija nikako nije olakšavajuća okolnost. Povezivanje sigurnosnih sustava na siguran način u jedinstvenu funkcionalnu cjelinu nije ni malo lagan zadatak.

Odabir iskusnih sigurnosnih konzultanata kao i pravih rješenja baziranih na modernim ICT tehnologijama farmaceutskom sektoru će svakako donijeti prevagu.