Integrirana sigurnost

Gospodarsko okruženje u Hrvatskoj iz dana u dan bilježi nove stope rasta i razvoja te poprima nove oblike. No, to novo okruženje, u kojem informacijske tehnologije imaju ključnu ulogu u povećanju učinkovitosti i konkurentnosti, sa sobom nužno nosi i nove prijetnje sigurnosti poslovanja.

Bez uključivanja integrirane korporativne sigurnosti u poslovnu strategiju, i bez promjene paradigme sa sigurnosti resursa na sigurnost poslovnih procesa, teško je na učinkovit i cjelovit način odgovoriti na prijetnje modernog poslovnog svijeta.
 
U tom se okruženju nameće pitanje identifikacije vrijednih resursa tvrtke ili organizacije. Više nego pokretnine ili nekretnine, danas su to ljudski resursi, svojevrsni intelektualni kapital te nematerijalni resursi, kao što su baze podataka, intelektualno vlasništvo i ugled. INsig2 se fokusira na definiranje vaših organizacijskih prioriteta, prepoznavanje potencijala tehnologije te utvrđivanje načina na koji one mogu pomoći u stvaranju sigurnog poslovanja.
Ovakve trendove potvrđuju i neovisne analitičke kuće. Istraživanja kuće Forrester jasno pokazuju kako projekti temeljeni na konvergenciji logičke i fizičke sigurnosti u znatnoj mjeri snižavaju troškove implementacije sustava sigurnosti, uz istovremeno povećanje učinkovitosti poslovanja. Forrester predviđa da će u skoroj budućnosti svaki ozbiljniji sigurnosni projekt uključivati aspekte i logičke i fizičke sigurnosti.

 

Projektiranje sustava sigurnosti

Primjena optimalnih rješenja sigurnosti postiže se stalnim praćenjem tehnoloških dostignuća u područjima tehničke zaštite i komunikacijskih tehnologija te odgovarajućom razradom i izradom rješenja zaštiti prema želji i stvarnim potrebama korisnika.

// SAZNAJ VIŠE

Tehnička zaštita

Suvremeni sustav tehničke zaštite teži ka potpunoj integraciji svih segmenata tehničke zaštite (kontroli pristupa, video nadzora, protuprovalne detekcije ili perimetarske zaštite) kao i otvorenosti prema  drugim sustavima.

// SAZNAJ VIŠE

IT sigurnost

Današnji informacijski sustavi zahtijevaju mnogo veću pažnju i organizaciju nego što je bilo u ne tako dalekoj prošlosti. Sigurnost je postala imperativ, a sigurnosni su napadi značajno evoluirali.

// SAZNAJ VIŠE