DJELATNOSTI / Krešimir Hausknecht i Jakob Vukalović – novi nositelji CFCE certifikata u INsig2
Arhiva novosti

26.02.2015

Krešimir Hausknecht i Jakob Vukalović – novi nositelji CFCE certifikata u INsig2

Krešimir Hausknecht i Jakob Vukalović, iz odjela digitalne forenzike INsig2, postali su nositelji CFCE certifikata kojeg izdaje međunarodna udruga računalnih istražitelja IACIS (International Association of Computer Investigative Specialists).

CFCE (Certified Forensic Computer Examiner – certificirani istražitelj u digitalnoj forenzici) certifikacijski program sastoji se od dvije faze: procjene stručnjaka i certifikacijskog ispita. Tijekom te dvije faze, kandidat mora pokazati znanje iz područja koje CFCE program zahtjeva te praktične vještine u području digitalne forenzike. Da bi dobio certifikat, kandidat mora uspješno proći obje faze certifikacijskog programa.

Faza procjene stručnjaka sastoji se od sljedećih elemenata:

  • Četiri (4) praktična problema.
  • 30 dana za izradu rješenja svakog od problema.
  • Kandidatu se dodjeljuje mentor kojem podnosi izvješća o radu.
  • Kandidat mora uspješno riješiti sva četiri problema da bi mu bio omogućen ulazak u drugu fazu.

Certifikacijski ispit sastoji se od sljedećih elemenata:

  • Praktični istražiteljski problem – 40 dana za izradu rješenja.
  • Teorijski ispit znanja – 14 dana za izradu rješenja.

Kandidat mora ostvariti rezultat od 80% ili viši na praktičnom i teorijskom ispitu da bi položio certifikacijski program.

CFCE certifikat prepoznat je u cijelom svijetu. To je jedan od prvih certifikata u području digitalne forenzike i jedan od najvažnijih certifikata za stručnjake u tom području. Krešimir i Jakob su uspješno pokazali svoje znanje te, zajedno s Davorkom Foit, čine troje zaposlenika INsig2 koji su trenutno nositelji ovog certifikata.

Međunarodna udruga računalnih istražitelja IACIS je certifikacijsko tijelo u području računalne odnosno digitalne forenzike koje je akreditiralo Vijeće za specijalističku forenzičku akreditaciju (The Forensic Specialties Accreditation Bord - FSAB).