DJELATNOSTI / Digitalna forenzika / Edukacija / Napredna digitalna forenzika

Napredna digitalna forenzika

Napredna digitalna forenzika je edukacija namijenjena kao nadogradnja na osnove digitalne forenzike.

Cilj je da se polaznik upozna s naprednijim i složenijim korištenjem digitalne forenzike u stvarnim situacijama. Edukacija traje 5 dana i obuhvaća razna područja, forenziku živog sustava, akviziciju udaljenog sustava, enkripciju, osnove forenzike Linux i Mac operativnih sustava, osnove mrežne forenzike, analizu aplikacija posebno web browser-a i elektroničke pošte na društvenim mrežama. Obuhvaćeno je korištenje raznih alata, komercijalnih i open source, predstavljene njihove relativne prednosti i nedostaci. Cilj edukacije je usvajanje složenijih tehnika i metoda digitalne forenzike i njihovo samostalno korištenje s optimalnim alatom.