DJELATNOSTI / Integrirana sigurnost / Projektiranje sustava sigurnosti

Projektiranje sustava sigurnosti

Primjena optimalnih rješenja sigurnosti postiže se stalnim praćenjem tehnoloških dostignuća u područjima tehničke zaštite i komunikacijskih tehnologija te odgovarajućom razradom i izradom rješenja zaštiti prema želji i stvarnim potrebama korisnika.

U skladu s potrebama korisnika, važećoj Zakonskoj regulativi uz primjenu najsuvremenijih rješenja u području integriranih sustava tehničke zaštite, INsig2 izrađuje projektnu dokumentaciju i svu ostalu tehničku dokumentaciju nužnu za izvedbu integriranih sustava tehničke zaštite, njihovo funkcioniranje, dokazivanje ispunjavanja svih zahtjeva i pravila struke te za korištenje i održavanje ugrađenih sustava.

Po fazama za izvedbu optimalnog rješenja integriranog sustava tehničke zaštite izrađuje se:

  • snimka postojećeg stanja s analizom problema
  • eleborat procjene ugroženosti s ocjenom rizika i kategorizacijom objekta
  • prijedlog mjera zaštite
  • projektni zadatak
  • idejno rješenje ili koncept zaštite
  • idejni projekt
  • tehnički elaborat
  • izvedbeni projekt
  • projekt izvedenog stanja

Ostala tehnička dokumentacija bitna za izradu i korištenje integriranih sustava tehničke zaštite obuhvaća: sigurnosne procedure, planove aktivnosti, alarmne planove, dokumentaciju za provođenje postupaka nadmetanja, planove i programe održavanja s procedurama, upute za rukovanje, upute za administriranje sustava i slično.

Stručnjaci INsig2 će procijeniti vaše sigurnosne rizike, predložiti mjere za njihovo ublažavanje, definirati projekt, evaluirati predloženu tehnologiju i isporučiti cjelokupni projekt dogovorenom dinamikom. Sigurni smo kako će naš, nešto drugačiji pristup sigurnosnim projektima, značajno smanjiti vaše troškove, uz istodobno povećanje ukupne sigurnosti.