DJELATNOSTI / Seminar o Kibernietičkom kriminalu
Arhiva novosti

16.09.2014

Seminar o Kibernietičkom kriminalu

U suradnji s Pravosudnom akademijom u Zagrebu, INsig2 će održati 2 kratka predavanja o digitalnoj forenzici u svrhu seminara „Kibernetički kriminal“. Seminar će se održavati u Zagrebu od 1. do 2. listopada 2014. godine.

Predavanja će održati forenzički stručnjak iz INsig2 dr.sc. Damir Delija, na temu „Digitalni dokazi i digitalna forenzika“ te „Odnos između zločina i digitalnih dokaza“. Na seminaru će sudjelovati i kolege iz susjednih zemalja koji će govoriti o sudskim praksama u svojim zemljama. Svrha samog seminara je podizanje svijesti o važnosti digitalnih dokaza te razmjena iskustava i sudskih praksi s kolegama iz regije.

www.pak.hr