DJELATNOSTI / Digitalna forenzika / Edukacija / Specijalizirani tečajevi

Specijalizirani tečajevi

Osim generičkih tečajeva, INsig2 je izradio i dodatne specijalizirane tečajeve, temeljene na dosadašnjem iskustvu u treniranju forenzičkih istražitelja diljem svijeta.

Tečajevi su temeljeni na našem dugogodišnjem iskustvu te u suradnji s našim klijentima koji su pokazali interes za dodatnim znanjima koja bi mogli primijeniti u svojim odjelima. Trenutno, INsig2 nudi tri specijalizirana tečaja:

  • Trening za trenere
  • Upravljanje Digitalnim Forenzičkim Laboratorijem
  • Objektno programiranje za istražitelje u digitalnoj forenzici
  • Skriptiranje za forenzičke istražitelje (SCRIPT)

 

1. Trening za trenere

 

Trening naziva “Trening za trenere” namijenjen je svim forenzičkim profesionalcima kao pomoć u pripremi i održavanju treninga kolegama na radnom mjestu. Ovaj trening pomaže polaznicima da shvate samu ulogu trenera te steknu osnovne vještine i znanja o procesu učenja. Osim toga, pomaže im u shvaćanju metodologije i prijenosa znanja I vještina na odrasle. Presudnu ulogu u tom procesu ima zamjena uloga polaznik – trener. Za vrijeme treninga svi polaznici aktivno mijenjaju svoje uloge i rade na zadanom zadatku i kao polaznici i kao treneri. Cilj treninga je omogućiti polaznicima da se osjećaju ugodno u ulozi trenera te da se poveća njihova sposobnost prepoznavanja “dobrog treninga”. 

 

2. Upravljanje Digitalnim Forenzičkim Laboratorijem

 

Tečaj je osmišljan za postojeće i buduće voditelje digitalnih forenzičkih laboratorija. Sam tečaj uključuje neke od slijedećih tema: organizacija digitalnog forenzičko laboratorija, izbor opreme za provođenje digitalnih istraga, izbor treninga za forenzičke istražitelje te svih povezanih aktivnosti koje će osigurati efikasno upravljanje i rad forenzičkog laboratorija (rukovanje dokazima, osiguranje kvalitete, nadzor laboratorija, organizacija i održavanje forenzičke opreme, baza podataka, primjena različitih metoda i principa). Sudionici će se također upoznati s konceptima poput internacionalne suradnje, razmjena rezultata digitalnih istraga te zahtjeva standarada ISO\IEC17025 za digitalnu forenziku.

Cilj tečaja je upoznati postojeće i buduće voditelje forenzičkih laboratorija s profesionalnim i organizacijskim okvirima upravljanja forenzičkim laboratorijem.

 

3. Objektno programiranje za istražitelje u digitalnoj forenzici

 

Tečaj je osmišljen za sudionike bez prijašnjeg iskustva u programiranju ali s iskustvom u radu s softverom koji se koristi u digitalnoj forenzici.

Sudionike će se upoznati s općenitim principima programiranja, korištenjem programskih jezika, dobiti će osnovna znanja i vještine u primjeni različitih algoritama u programiranju, planiranju, pripremi i izvršavanju programskog koda. Nadalje, dobiti će znanja i vještine korištenja različitih podatkovnih struktura, programskih kontrola, operatora te će ih se upoznati s konceptom objekata, klasa, nasljeđivanja kao i objektno orijentiranog modela programskih struktura.

Kao jedan od zadataka tokom tečaja, sudionici će morati izraditi mali jednostavni program u grupi te samostalno svladati praktične zadatke koji će im pomoći u budućem programiranju u bilo kojem objektno orijentiranom jeziku kao npr. JAVA, C++, JavaScript, Python, EnScript. Ovaj tečaj je neophodan za istražitelje u digitalnoj forenzici koji su voljni dublje istražiti i upotrijebiti sve mogućnosti svojih programa tokom digitalnih istraga.

 

4. Skriptiranje za forenzičke istražitelje (SCRIPT)

 

Edukacija je namijenjena polaznicima bez prethodnog iskustva u programiranju, ali s iskustvom rada s programom za digitalnu forenziku.

Polaznici će dobiti uvod u svijet računalnog programiranja, korištenje programskog jezika, steći osnovna znanja i vještine o načelima algoritama i programiranja, planiranja, pripreme i izvršenja programskog koda. Osim toga, steći će znanja i vještine iz korištenja različitih podatkovnih struktura, kontrole programa i operatora. U sklopu svog radnog zadatka, sudionici će trebati pripremiti manji programski segment, i grupno i samostalno u tijeku edukacije te će steći praktične vještine koje će im pomoći započeti skriptiranje. Ova edukacija neophodna je za stručnjake iz područja digitalne forenzike koje zanimaju dodatne mogućnosti dobivanja digitalnih podataka iz velikih izvora podataka.