O DataFocus

O DataFocus

DataFocus je internacionalna konferencija u organizaciji INsig2, koja se uspješno održava svake godine, još od 2012 godine. Konferenciju posjeti preko 200 sudionika iz cijeloga svijeta, a razmjena iskustava je primarni cilj! Spajamo policijske istražitelje, tužitelje, suce i sudske vještake kako bi mogli razmijeniti iskustva rada sa digitalnim dokazima i istragama koje provode.

Ova jednodnevna konferencija je organizirana u tri cjeline. Pravna cjelina namijenjena je odvjetnicima koji se bave digitalnim dokazima u kaznenim predmetima te istražiteljska cjelina namijenjena policijskim istražiteljima koji su uključeni u digitalne istrage na dnevnoj bazi. Treća, tehnička cjelina je usmjerena na sve sudionike zainteresirane za najnovije tehnološke trendove i postignuća iz područja digitalne forenzike.

DataFocus je podržan i od strane naših partnera koji imaju priliku predstaviti svoj portfelj u izlagačkom djelu konferencije. Na DataFocus sudjelovale su neke od vodećih tvrtki, poput: AccessData, AMPED Software, Belkasoft, BlackBag, Blue Bear, Cellebrite, ElcomSoft, Guidance Software, Magnet Forensics, MSAB, Nuix, Oxygen Forensics i Sumuri LLC.

Od samog početaka, DataFocus je uvijek bila besplatna konferencija za sve sudionike, te će tako i ostati i ove godine. To je samo jedan od načina na koji INsig2 želi doprinijeti zajednici digitalne forenzike. Okupljanjem forenzičkih stručnjaka na jednom mjestu pružamo im priliku da uče jedni od drugih.