Praksa

Praksa

Ako ste zainteresirani za obavljanje prakse kod nas molimo da Vaš životopis i prijavu s informacijama o Vašem području interesa te terminima u kojima ste slobodni za obavljanje prakse pošaljete na: jobs@insig2.com.