Najava edukacija

  TEČAJ

  DATUM

  LOKACIJA

  Radionica – Sumuri software  

25. - 26.9.2018

  FT-Day, NJEMAČKA

  Skriptiranje za forenzičke istražitelje (SCRIPT)

1.-5.10.2018

  Zagreb, HRVATSKA

  Skriptiranje za forenzičke istražitelje (SCRIPT)

5.-9.11.2018

  Toronto, KANADA

  Chip-off 2.0 Forenzika s Certifikatom

12.-16.11.2018

  Zagreb, HRVATSKA

  Radionica – Digitalna forenzika 

19.-13.11.2018

  Dubai, UAE 

  Chip-off 2.0 Forenzika s Certifikatom

25.2 – 1.3.2019

  Zagreb, HRVATSKA